O nas

Nasza placówka to nowoczesne przedszkole ukierunkowane na wielostronny rozwój dziecka. Dzięki sprawdzonym metodom nauczania (głównie według znanych i cenionych na całym świecie założeń myśli Marii Montessori) oraz doświadczonej wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej stworzyliśmy wyjątkowe przedszkole dla młodych odkrywców wiedzy. Chcemy pomagać dzieciom przeżywać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Kreować aktywne, bogate wewnętrznie dziecko biorąc pod uwagę jego prawa, oczekiwania, potrzeby i dążenia. Mogące wyrażać swoje własne JA, otwarte na otaczający je świat i sytuacje. Dzieci w naszym przedszkolu zdobędą odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, a także rozwiną inteligencję emocjonalną, będą szczęśliwe i bardziej pewne siebie.

Metody pracy

Metoda Marii Montessori

Nasze Przedszkole zapewnia pedagogikę według znanych i cenionych na całym świecie założeń myśli Marii Montessori.

Dajemy dzieciom okazję realizacji ich naturalnej skłonności do działania. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspakajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, tzw. pomocy Montessori, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie. Działając w swoim własnym tempie, dzieci rozwijają pewność siebie i samodyscyplinę.

Uważamy, że samodzielność dzieci jest niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność i zaangażowanie.

Rolą naszych nauczycieli jest obserwować, zachęcać i prowadzić dziecko w subtelny sposób, w indywidualnej relacji.

Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Współpracujemy z Polskim Centrum Montessori w zakresie kursów/warsztatów i konsultacji dla nauczycieli.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA NA ROK 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że 12 lutego 2024 r. rozpoczynamy zapisy dzieci do Przedszkola i Żłobka na rok 2024/2025.

Przyjmujemy dzieci z rocznika 2022, 2021, 2020 i 2019.

O przyjęciu dziecka do Przedszkola i Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 58 522 72 71, mailowo: biuro@oxfordzik.com.pl lub osobiście w Przedszkolu/Żłobku. Serdecznie zapraszam.

OPŁATY:

OPŁATA WSTĘPNA: 490 zł – płatna jednorazowo w terminie do 7 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych i podręczników na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

CZESNE:

PRZEDSZKOLE: 790 zł (do godziny 13:00) lub 1090 zł (do godziny 17:00)

ŻŁOBEK: 990 zł (do godziny 13:00) lub 1290 zł (do godziny 17:00). W następnym miesiącu po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku, istnieje możliwość przejścia na cennik obowiązujący w Przedszkolu (grupa pozostaje bez zmian).

W cenie czesnego wszystkie zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski,
  • Logorytmika jako element profilaktyki logopedycznej,
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • Tańce,
  • Judo,
  • Warsztaty laboratoryjne,
  • Bajkoterapia,
  • Robotyka – programowanie i kodowanie.

WYŻYWIENIE:

do godziny 13:00 – ok. 9,5 zł/dziennie

do godziny 17:00 – ok. 19 zł/dziennie

Dokładna cena wyżywienia będzie ustalana w czerwcu 2024 r.

RABAT DLA RODZEŃSTWA:

W przypadku gdy do Przedszkola/Żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za czesne jednego z dzieci ulega obniżeniu o 10%. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

Dokumenty:

Kontakt

tel.: (58) 522 72 71

e-mail: biuro@oxfordzik.com.pl