O nas

Nasza placówka to nowoczesne przedszkole ukierunkowane na wielostronny rozwój dziecka. Dzięki sprawdzonym metodom nauczania oraz doświadczonej wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej stworzyliśmy wyjątkowe przedszkole dla młodych odkrywców wiedzy. Chcemy pomagać dzieciom przeżywać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Kreować aktywne, bogate wewnętrznie dziecko biorąc pod uwagę jego prawa, oczekiwania, potrzeby i dążenia. Mogące wyrażać swoje własne ja, otwarte na otaczający je świat i sytuacje. Dzieci w naszym przedszkolu zdobędą odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, a także rozwiną inteligencję emocjonalną, będą szczęśliwe i bardziej pewne siebie.

Metody pracy

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda twórczego myślenia A. Osborn’a
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda z zakresu edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda z zakresu nauczania języków obcych – TPR (reagowanie całym ciałem)
 • Metoda Marii Montessori

Zapisy do Przedszkola/Klubu Dziecięcego

Rekrutacja na rok przedszkolny 2019/2020 odbędzie się od 1 do 31 marca 2019r. Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Opłaty za Przedszkole (dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat)

 • OPŁATA WSTĘPNA: 250 zł – płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
 • CZESNE PODSTAWOWE/płatne miesięcznie: 299 zł – cena obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 6:30 do 12:00.
 • CZESNE DODATKOWE/płatne miesięcznie: 2,50zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę po godzinie 12:00. Deklaracja długości pobytu dziecka w Przedszkolu zapisana jest w umowie i jest podstawą do miesięcznego rozliczenia. W przypadku nieobecności lub odbioru dziecka przed zadeklarowaną godziną, opłata nie ulega zmniejszeniu. Deklaracja długości pobytu dziecka w Przedszkolu może być zmieniona w ciągu trwania roku przedszkolnego ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy.
  Wzór naliczania opłat za czesne: A + (B x C x D), gdzie A to czesne podstawowe, obowiązujące w godz. 6:30-12:00, B to zadeklarowana w umowie liczba godzin pobytu dziecka w Przedszkolu po godz. 12:00, C to stawka godzinowa -2,50 zł, D to liczba dni pracy Przedszkola w danym miesiącu.             
 • WYŻYWIENIE: max. za wszystkie posiłki – 11 zł/dziennie (2,50 zł – I śniadanie, 1 zł-II śniadanie, 2 zł-zupa, 5,50 zł-obiad: II danie i podwieczorek).
 • RABAT DLA RODZEŃSTWA: 50% dla jednego dziecka. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

Opłaty za Klub Dziecięcy (dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat)

 • OPŁATA WSTĘPNA: 250 zł – płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
 • CZESNE PODSTAWOWE/płatne miesięcznie: 599 zł – cena obejmuje pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w godzinach od 6:30 do 12:00. Istnieje możliwość ubiegania się w Gminie o bon opiekuńczy w wysokości 100 zł/miesięcznie. W następnym miesiącu po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata za czesne ulega zmniejszeniu i wynosi 299 zł – od tej pory brak możliwości ubiegania się o bon opiekuńczy w Gminie w wysokości 100 zł).
 • CZESNE DODATKOWE/płatne miesięcznie: 2,50 zł – za każdą kolejną rozpoczętą godzinę po godzinie 12:00. Deklaracja długości pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym zapisana jest w umowie i jest podstawą do miesięcznego rozliczenia. W przypadku nieobecności lub odbioru dziecka przed zadeklarowaną godziną, opłata nie ulega zmniejszeniu. Deklaracja długości pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym może być zmieniona w ciągu trwania roku przedszkolnego ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy. Wzór naliczania opłat za czesne: A + (B x C x D), gdzie A to czesne podstawowe, obowiązujące w godz. 6:30-12:00, B to zadeklarowana w umowie liczba godzin pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym po godz. 12:00, C to stawka godzinowa -2,50 zł, D to liczba dni pracy Klubu Dziecięcego w danym miesiącu.
 • WYŻYWIENIE: max. za wszystkie posiłki – 11 zł/dziennie (2,50 zł – I śniadanie, 1 zł-II śniadanie, 2 zł-zupa, 5,50 zł-obiad: II danie i podwieczorek).
 • RABAT DLA RODZEŃSTWA: 50% dla jednego dziecka. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

Kontakt

tel.: (58) 522 72 71

e-mail: biuro@oxfordzik.com.pl