Nasze motto:

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka." 

Jan Paweł II

 

Nasza placówka to nowoczesne przedszkole ukierunkowane na wielostronny rozwój dziecka. Dzięki sprawdzonym metodom nauczania oraz doświadczonej wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej stworzyliśmy wyjątkowe przedszkole dla młodych odkrywców wiedzy. Chcemy pomagać dzieciom przeżywać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Kreować aktywne, bogate wewnętrznie dziecko biorąc pod uwagę jego prawa, oczekiwania, potrzeby i dążenia. Mogące wyrażać swoje własne ja, otwarte na otaczający je świat i sytuacje. Dzieci w naszym przedszkolu zdobędą odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, a także rozwiną inteligencję emocjonalną, będą szczęśliwe i bardziej pewne siebie.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Wolne miejsca w grupach dla:

dzieci z rocznika 2016 - 1 miejsce

dzieci z rocznika 2015 - 1 miejsce

dzieci z rocznika 2014 - 2 miejsca

dzieci z rocznika 2013 - 1 miejsce

dzieci z rocznika 2012 (zerówka) - 0 miejsc                                                                                                  aktualizacja: 4.03.2018

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

1. WPISOWE:

250 zł - płatne jednorazowo w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Opłata zawiera koszt materiałów dydaktycznych, podręczników i ubezpieczenia NNW na cały rok. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

2. CZESNE miesięcznie:

 

2.1. GRUPA STANDARDOWA – 279 zł *

 • dla dzieci od 2,5 do 5 lat

 

2.2. GRUPA ŻŁOBKOWA – 479 zł *

 • dla dzieci od 2 do 2,5 lat

 • w następnym miesiącu po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata za czesne ulega zmniejszeniu i wynosi 279 zł.

 

*Cena obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach od 6:30 do 12:00. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Przedszkole pobiera opłatę w wysokości 2 zł. Deklaracja długości pobytu dziecka w Przedszkolu jest składana w momencie podpisywania umowy i jest podstawą do miesięcznego rozliczenia. W przypadku odbioru dziecka przed zadeklarowaną godziną, opłata nie ulega zmniejszeniu. Deklaracja może być zmieniona w ciągu trwania roku przedszkolnego ze skutkiem na następny miesiąc kalendarzowy.


3. WYŻYWIENIE:

maksymalnie 10 zł/dziennie – śniadanie, obiad: zupa i drugie danie, podwieczorek.


W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 2 dni robocze odliczana jest stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

 

4. RABAT DLA RODZEŃSTWA:

W przypadku gdy do Przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za czesne jednego z dzieci ulega obniżeniu o 50%. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

 

FORMALNOŚCI:

W celu zapisania dziecka do Przedszkola należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola
 • umowę.

METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 • Metoda twórczego myślenia A. Osborn'a

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Metoda z zakresu edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej

 • Metoda z zakresu nauczania języków obcych - TPR (reagowanie całym ciałem)
 • Metoda Marii Montessori 

Dowiedz się więcej - zajrzyj na naszego facebooka - kliknij f poniżej

Kontakt

+48 58 522 72 71

biuro@oxfordzik.com.pl

Adres

ul. Gdyńska 110

Tuchom